Privacybeleid


Dit privacybeleid omschrijft en informeert u over hoe SMT Performances alle informatie die u ons toestuurt gebruikt en beschermt wanneer u deze site gebruikt die toegankelijk is via de volgende URL: https://smtperformances.com/ (hierna de « Site »).
Houd er rekening mee dat dit privacybeleid op elk moment kan worden gewijzigd of aangevuld door SMT Performances, in het bijzonder om te voldoen aan wetgevende, regelgevende, bepalende jurisprudentie of technologische ontwikkelingen. In een dergelijk geval wordt de datum van de update duidelijk onderaan deze pagina vermeld. Deze wijzigingen zijn bindend voor de gebruiker zodra ze online zijn gepubliceerd. De Gebruiker dient daarom regelmatig dit privacy- en cookiebeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
I. PERSOONLIJKE GEGEVENS
Over het algemeen kunt u de SMT Performances-site bezoeken zonder persoonlijke informatie over uzelf vrij te geven. U bent in ieder geval op geen enkele manier verplicht om deze informatie aan SMT Performances door te geven.
In geval van weigering is het echter mogelijk dat u niet van bepaalde informatie of diensten waarom u eventueel gevraagd hebt gebruik maken. Zodanig kan SMT Performances in bepaalde gevallen om uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf en functie te vragen (hierna uw "Persoonlijke gegevens" genoemd). Door deze informatie te verstrekken, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat SMT Performances deze verwerkt, voor de doeleinden die hieronder in punt 2 zijn aangegeven en voor doeleinden die aan het einde van elk formulier worden vermeld.
In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) die op 14 april 2016 door het Europees Parlement zijn aangenomen, en de gewijzigde Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, informeert SMT Performances u over de volgende punten:
1. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke
De gegevensbeheerder is SMT Performances, de maatschappelijke zetel is gelegen te 30 rue de la Mothe 44340 Bouguenais - Frankrijk.
2. Doeleinden van verwerking
SMT Performances kan voor volgende doeleinden uw persoonlijke gegevens verwerken:
(a) het verstrekken van de door u gevraagde informatie of diensten (in het bijzonder: het verzenden van de nieuwsbrief, commerciële aanbieding, White Papers, marktonderzoek, quiz); en of
(b) met het doel informatie te verzamelen waarmee we onze Site, onze producten en diensten kunnen verbeteren (in het bijzonder door middel van cookies); en of
(c) om contact met u op te nemen over verschillende veranderingen en/of evenementen van SMT Performances, waaronder in het bijzonder productupdates en klantenondersteuning.
3. Ontvangers
Alleen SMT Performances ontvangt uw Persoonlijke Gegevens. Deze, hetzij in individuele of geaggregeerde vorm, zullen nooit aan een derde partij worden doorgegeven, niettegenstaande de onderaannemers waar SMT Performances beroep op doet (u vindt er meer informatie over in punt 7 hieronder). SMT Performances, evenmin één van haar onderaannemers, zal de persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers van haar site nooit verkopen/verhandelen.
4. Bewaartermijn
Uw persoonlijke gegevens worden door SMT Performances alleen bewaard voor de periode die overeenkomt met het doel van de verzameling (aangegeven in punt 2 hierboven), die in geen geval langer mag zijn dan 24 maanden.
5. Wet Informatica en Vrijheid
U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens; In navolging van artikel 34 van de (Franse) wet Informatica en Vrijheid van 6 januari 1978, heeft u het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt u deze rectificeren, wijzigen of intrekken. Dit recht kunt uitoefenen door ons te schrijven op het postadres die in punt 1 is vermeld of via het contactformulier.
6. Recht op inzage en toegang tot gegevens
U heeft de mogelijkheid om op ieder moment tot uw persoonlijke informatie toegang te krijgen.
Vanwege de beveiligings- en vertrouwelijkheidsvereisten bij de verwerking van persoonsgegevens die onze verantwoordelijkheid zijn, zullen wij enkel met uw verzoek rekening houden op voorwaarde dat u een identiteitsbewijs kunt voorleggen, met name een scan van uw geldige identiteitskaart (gevraagd per e-mail) of een ondertekend kopie van een geldig identiteitsbewijs (in geval van een schriftelijke aanvraag).
SMT Performances heeft het recht om niet op uw verzoeken in te gaan als deze onrechtmatig zijn ingediend (aantal, weerkerend verzoek of van systematische aard).
Om u bij uw verzoek te helpen, in het bijzonder als u uw recht op toegang tot uw gegevens via een schriftelijk verzoek wenst uit te oefenen (via het postadres vermeld in punt 1), bieden wij u via de volgende link een modelbrief van de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés; de "CNIL").
https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exercer-son-droit-dacces
7. Recht om correctie van onjuiste gegevens
Op grond van het Franse recht geeft de wet u het recht om de rectificatie, bijwerking, vergrendeling of verwijdering van uw gegevens die mogelijk onjuist, verkeerd, onvolledig of verouderd zijn, aan te vragen.
U beschikt ook over het recht om algemene of specifieke richtlijnen vast te stellen voor het bewaren, verwijderen en communiceren van uw gegevens in geval van overlijden. In dit geval kunnen de erfgenamen van de betrokkene na zijn overlijden de rechten op de persoonsgegevens van de overledene uitoefenen.
Om u bij uw verzoek te helpen, in het bijzonder als u, voor eigen rekening of namens een van uw overleden familieleden, uw recht op rectificatie en/of recht op toegang tot uw gegevens via een schriftelijk verzoek wenst uit te oefenen (via het postadres vermeld in punt 1) bieden wij u via de volgende link een modelbrief van de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés; de "CNIL").
https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/rectifier-des-donnees-inexactes-obsoletes-ou-perimees
8. Bezwaarrecht
De uitoefening van dit recht is alleen mogelijk in één van de volgende twee situaties:
Indien de uitoefening van dit recht is gebaseerd op legitieme redenen; of
Indien de uitoefening van dit recht bedoeld is om te voorkomen dat de verzamelde gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden worden gebruikt.
Om u te helpen bij uw proces, in het bijzonder als u uw recht op bezwaar via een schriftelijk verzoek wenst uit te oefenen (via het postadres vermeld in punt 1), vindt u via deze link een modelbrief van de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés; de "CNIL").
https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/supprimer-des-informations-vous-concernant-dun-site-internet
6. Antwoordtermijn
SMT Performances verbindt zich ertoe om binnen een redelijk termijn van niet langer dan 1 maand vanaf de ontvangstdatum op uw verzoek te reageren (m.b.t toegang en/of rectificatie van uw gegevens, bezwaar of extra informatie verstrekking).
7. Geautoriseerde serviceproviders en overdracht naar een derde land van de Europese Unie (buiten EU)
SMT Performances maakt gebruik van serviceproviders om het verzamelen en verwerken van de gegevens die u aan ons heeft doorgegeven te vereenvoudigen. Deze serviceproviders kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden (derde landen) en verkrijgen de verzamelde gegevens via verschillende formulieren op de site (met uitzondering van het formulier waarmee u uw Informatica- en vrijhedenrechten kunt uitoefenen. Deze wordt door SMT Performances aangeboden en beheerd).
SMT Performances zorgt dat haar dienstverleners voldoende garanties hebben en dat strikte voorwaarden met betrekking tot vertrouwelijkheid, gebruik en gegevensbescherming worden nageleefd. De waakzaamheid was met name gericht op het bestaan van een rechtsgrondslag voor het uitvoeren van gegevensoverdracht naar een derde land. Als zodanig zijn onze serviceproviders onderworpen aan interne bedrijfsregels (of "Binding Corporate Rules") die in 2016 door de CNIL zijn goedgekeurd, deze moeten niet alleen de Standaardcontractbepalingen naleven, maar ook het Privacy Shield.
8. Klachten en bevoegde autoriteit
Als u van mening bent dat SMT Performances haar verplichtingen met betrekking tot uw Persoonsgegevens niet nakomt, kunt u een klacht of verzoek bij de bevoegde autoriteit indienen. In Frankrijk is de bevoegde autoriteit de CNIL waarnaar u elektronisch een verzoek kunt versturen door op de volgende link te klikken: https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet.
II. 8. COOKIEBELEID
Wanneer u voor het eerst de SMT Performances-website bezoekt, wordt u door een banner onderaan uw scherm gewaarschuwd dat informatie met betrekking tot uw browsen kan worden opgeslagen in bestanden die "cookies" worden genoemd. Ons cookiebeleid stelt u in staat om de bepalingen die we implementeren in termen van navigatie op onze website beter te begrijpen. Het informeert u over alle cookies die wij op onze website gebruiken, hun doel (deel I.) en geeft u de procedure die u moet volgen om ze in te stellen (deel II).
1. Algemene informatie over cookies op de site van SMT Performances
SMT Performances, uitgever van deze website, kan een cookie op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, mobiel, enz.) plaatsen om u een vlotte en optimale navigatie op onze website te garanderen.
"Cookies" zijn kleine tekstbestanden van beperkte omvang waarmee wij uw computer, tablet of mobiel kunnen herkennen om de door ons aangeboden diensten voor u te personaliseren.
De informatie die via cookies wordt verzameld, identificeert u op geen enkele manier met uw naam. Ze worden uitsluitend gebruikt om de interactiviteit en de prestaties van de Website te verbeteren en om u inhoud te sturen die bij uw interesses past. Geen van deze gegevens vormt het onderwerp van een communicatie aan derden, behalve wanneer de SMT Performances uw voorafgaande toestemming heeft verkregen of wanneer de openbaarmaking van deze informatie wettelijk verplicht is, bv op bevel van een rechtbank of een administratieve of gerechtelijke instantie die daartoe bevoegd is.
Om u beter te informeren over de informatie die cookies identificeren, vindt u hieronder een tabel met de verschillende soorten cookies die waarschijnlijk op de website van SMT Performances worden gebruikt, hun naam, hun doel en hun bewaartermijn.
2. Configuratie van uw voorkeuren m.b.t cookies
U kunt het gebruik van cookies op elk moment accepteren of weigeren.
Wanneer u zich voor het eerst op onze site aanmeldt, verschijnt er onderaan op uw scherm een banner met een korte samenvatting van informatie over cookies en vergelijkbare technologieën. Deze banner waarschuwt u dat u door verder te surfen op de Website (door een nieuwe pagina te laden of door bijvoorbeeld op verschillende elementen van de Website te klikken), u de plaatsing van cookies op uw apparaat accepteert. U wordt ook geacht toestemming te geven door op het pictogram "Ik ga akkoord" rechtsonder op de banner te klikken.
Afhankelijk van het type cookie is het noodzakelijk uw toestemming voor het gebruik en lezen van cookies te verkrijgen.
a. Cookies die van toestemming zijn vrijgesteld
Overeenkomstig de aanbevelingen van de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) moet voor sommige cookies op voorhand geen toestemming worden verkregen voor zover ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de site of uitsluitend bedoeld zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Deze omvatten aanmeldingsprocedures, authenticatie, load balancing-sessie (taakverdeling) en cookies om uw interface aan te passen. Deze cookies zijn volledig onderworpen aan dit beleid - voor zover ze door SMT Performances uitgegeven en beheerd worden.
b. Cookies waarvoor uw voorafgaande toestemming vereist is.
Deze vereiste heeft betrekking op cookies die zijn uitgegeven door derden en die als "permanent" worden gekwalificeerd, voor zover ze op uw terminal blijven totdat ze worden verwijderd of tot hun vervaldatum.
Omdat dergelijke cookies door derden worden uitgegeven, zijn het gebruik en de plaatsing ervan aan hun eigen privacybeleid onderworpen, dat u op de onderstaande link kunt terugvinden. Deze familie van cookies omvat cookies voor het meten van het publiek, advertentiecookies (die SMT Performances niet gebruikt) en cookies voor het delen van sociale netwerken (in het bijzonder van Facebook, YouTube, Twitter en LinkedIn).
Cookies die het publiek te meten en statistieken over de bezoeken en gebruik van verschillende elementen van de Website (zoals de inhoud/pagina's die u hebt bezocht). Deze gegevens maken de SMT Performances Website gebruiksvriendelijker. Op deze website wordt een tool gebruikt om het publiek te meten:
Facebook; waarvan u het cookiebeleid via de volgende link kunt raadplegen: https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/
LinkedIn; waarvan u het cookiebeleid via de volgende link kunt raadplegen: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=fr_FR
Twitter; de opties over het controleren of beperken van het cookiegebruik en het cookiebeleid vindt u op: https://support.twitter.com/articles/20170518#
YouTube; u vindt de nodige informatie om cookies uit de Google Chrome-browser te verwijderen via de volgende link: https://support.google.com/youtube/answer/32050?hl=fr maar ook het volledige beleid over cookies via de link: https://www.google.fr/intl/fr/policies/technologies/cookies/
c. U heeft verschillende mogelijkheden om de cookies te configureren.
De meeste internetbrowsers zijn standaard zo geconfigureerd dat het plaatsen van cookies is toegestaan. Uw browser biedt u waarschijnlijk de mogelijkheid om deze standaardinstellingen te wijzigen, zodat alle cookies systematisch worden geweigerd of dat slechts een deel van de cookies wordt geaccepteerd en / of geweigerd afhankelijk van de zender.
OPGELET: Graag willen we u erop wijzen dat het weigeren van cookies waarschijnlijk uw gebruikerservaring zal veranderen, evenals uw toegang tot bepaalde diensten of functies van de Website. Indien nodig wijst SMT Performances elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verslechtering van uw surfervaring als gevolg van het weigeren, verwijderen of blokkeren van de cookies. Deze gevolgen kunnen niet als schade worden beschouwd en u kunt hiervoor geen aanspraak maken op enige vergoeding.
Met uw browser kunt u ook bestaande cookies op uw apparaat verwijderen of deze zodanig instellen dat u de informatie verkrijgt als er nieuwe cookies op uw apparaat worden geplaatst. Deze instellingen hebben geen invloed op uw surfervaring, maar u verliest alle voordelen van de cookie.
Hieronder vindt u de verschillende tools waarmee u de cookies die op uw apparaat worden geplaatst kunt configureren.
d. Uw internetbrowserinstellingen
Elke internetbrowser heeft zijn eigen instellingen voor cookiebeheer. Om erachter te komen hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen, vindt hieronder de links naar de hulppagina's om toegang te krijgen tot uw browsermenu:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR
Voor meer informatie over de tools voor het beheren van cookies, kunt u de CNIL-website raadplegen: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.
Voor vragen of aanvullende informatie met betrekking tot dit cookiebeleid kunt u contact met ons opnemen via contact-nl@smtperformances.com.

Doet Pegase het overal?

Pegase werkt in de meeste landen. Controleer hieronder of ook jouw gebied door de Pegase-diensten gedekt is:

Voer een land in om te zien of je Pegase kunt gebruiken.

Waar kan ik Pegase kopen?

SMT Performances

  • 17 Place Magellan
  • 44800 Saint-Herblain, FRANKRIJK
  • Maandag - Vrijdag: 8uur - 18uur

  • contact-nl@smtperformances.com

VERKOOP EN SUPPORT

DE APP DOWNLOADEN

SOCIAL MEDIA