Algemene Verkoopvoorwaarden


Bijgewerkt op 15/10/2021
Artikel 1 - Toelichting en Definities
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna "AV" genoemd) zijn van toepassing tussen:
● SMT Performances is een NV met een kapitaal van € 3340,00 euro, waarvan de hoofdzetel is gevestigd te 30 rue de la Mothe 44340 Bouguenais FRANKRIJK en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te NANTES onder bedrijfsnummer 830 632 014, hierna de "Verkoper" genoemd;
● Ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aankoop op de Site wil doen, hierna de "Koper" genoemd;
In deze AV hebben de woorden en/of uitdrukkingen die beginnen met een hoofdletter de volgende betekenis:
● “Site”: deze website is toegankelijk via het adres https://store.smtperformances.com evenals alle mobiele iOS- en Android-applicaties die door SMT Performances worden verspreid.
● "Product": elk item dat door de verkoper via de site aan de koper verkocht en geleverd wordt.
● “Diensten”: alle diensten die door de Verkoper aan de Koper op de Site ter beschikking worden gesteld en die bijdragen tot het juiste gebruik van de Producten. Sommige van deze diensten worden gratis bij de producten geleverd en andere als betalende opties op de site worden aangeboden.
Deze AV zijn de enige die van toepassing zijn, zelfs in het geval van een tegengestelde aanduiding die elders wordt vermeld. Geen enkele tolerantie kan als een afstandsverklaring geïnterpreteerd worden.
Alle nieuwe producten en diensten die op een later tijdstip aan de site worden toegevoegd vallen ook onder deze AV. De Koper kan op deze pagina te allen tijde de meest recente versie van de AV raadplegen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om een deel van deze AV bij te werken, te wijzigen of te vervangen en deze updates en/of wijzigingen op de Site te plaatsen. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om deze pagina regelmatig te controleren om kennis te nemen van de eventuele wijzigingen. Het voortgezette gebruik van de Site of de toegang ertoe door de Koper na publicatie van een wijziging houdt in dat hij deze wijzigingen aanvaardt.
Artikel 2 - Voorwerp van de Overeenkomst
Deze AV hebben ten doel de contractuele afspraken tussen de Verkoper en de Koper vast te stellen. De aankoop van één of meerdere producten via de Site impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding van deze AV door de Koper.
De Koper bevestigt daarom dat hij deze AV in hun geheel heeft gelezen en begrepen voordat hij de producten en diensten die door de Verkoper worden aangeboden, koopt en gebruikt.
Artikel 3 - Verkoopvoorwaarden
Om over te gaan tot de aankoop van Producten en/of om gebruik te maken van de Diensten en/of zich op de Diensten te abonneren, moet de Koper de stappen van het proces volgen dat op de Site wordt aangegeven.
Door deze AV te aanvaarden, verklaart de Koper meerderjarig te zijn in zijn land, staat of provincie.
Artikel 4 - Prijzen
De prijzen van de betaalde Producten of Diensten worden door Verkoper in euro's aangegeven. De prijzen zijn inclusief alle belastingen en exclusief bezorgkosten. Alle belastingen, heffingen, douanerechten of andere kosten die eventueel op de bestelling van toepassing kunnen zijn, zijn de verantwoordelijkheid van de Koper.
De Verkoper berekent de omzetbelasting en past deze toe in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De geldende prijzen zijn de prijzen die de Verkoper heden op zijn website vermeldt.
Een Product of Dienst wordt gefactureerd op basis van de prijs die op het moment van bevestiging van de bestelling van kracht is en is afhankelijk van de beschikbaarheid.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijslijst op elk moment te wijzigen en nieuwe kosten in rekening te brengen, met of zonder kennisgeving aan de Koper. Indien nodig kan deze kennisgeving via e-mail of via een publicatie op de Site gedaan worden. Indien de Koper de nieuwe prijsvoorwaarden niet aanvaardt kan de Koper kan het gebruik van de Diensten beëindigen; het gebruik van de Diensten na ontvangst van een dergelijke kennisgeving geldt als aanvaarding van de wijzigingen of prijsverhogingen.
Tot volledige betaling blijven de Producten eigendom van de Verkoper. Zodra de Koper het(de) bestelde Product(en) fysiek in bezit neemt, draagt de Koper alle verlies- en beschadigingrisico's van de Producten.
Artikel 5 - Juistheid, volledigheid en actualititeit van de informatie
De Verkoper mag niet verantwoordelijk worden gehouden als de informatie die op de Site staat niet juist, volledig of up-to-date is. De inhoud van de Site wordt alleen ter informatie verstrekt en mag niet de enige informatiebron vormen voor het nemen van beslissingen, zonder eerst nauwkeurigere, volledige en up-to-date informatiebronnen te raadplegen. Als de Koper besluit om op de inhoud die op de site wordt gepresenteerd te vertrouwen, doet hij dit op eigen risico.
De Site kan bepaalde eerdere gegevens en informatie bevatten. Deze vorige informatie is van nature niet up-to-date en wordt alleen ter informatie verstrekt. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site op elk moment te wijzigen, zonder enige verplichting om de informatie op de Site bij te werken. De Koper gaat ermee akkoord dat het zijn verantwoordelijkheid is om wijzigingen op de site te volgen.
Artikel 6 - Producten en Diensten
De Producten zijn mogelijk exclusief op de site beschikbaar en het kan voorkomen dat sommige Producten enkel in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn. Elk Product dat op de Site wordt verkocht kan, in overeenstemming met het retourbeleid van deze AV, geretourneerd of geruild worden.
De Verkoper behoudt zich het recht voor, maar is hiertoe niet verplicht, om de verkoop van zijn Producten of het gebruik van zijn Diensten in een geografische regio of rechtsgebied te beperken, en ook tot ieder persoon in het geval van een legitieme reden als voorzien in artikel L.122-1 van de consumentenwet. De Verkoper kan dit recht van geval tot geval uitoefenen.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om de hoeveelheden van een Product of Dienst die hij aanbiedt te beperken. Alle beschrijvingen van Producten en Diensten kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en naar goeddunken van de Verkoper worden gewijzigd. De Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden van een Product of Dienst.
De Verkoper garandeert niet dat de kwaliteit van alle Producten, Diensten en informatie die de Koper heeft gekocht of verkregen, aan de verwachtingen van de Koper voldoet, of dat eventuele fouten in de Diensten zullen worden gecorrigeerd.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment de Site en/of de Diensten (evenals een deel of enige inhoud van de Site of de Diensten) zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment te wijzigen of stop te zetten. Dit maakt het met name mogelijk om de Site of de Diensten te corrigeren of te verbeteren.
De Verkoper is niet aansprakelijk tegenover de Koper of enige andere derde partij voor enige wijziging, opschorting of onderbreking van de Site of Diensten. Evenzo is de Verkoper niet aansprakelijk tegenover de Koper of enige andere derde partij voor enig gevolg dat verband houdt met de wijziging, opschorting of onderbreking van de Site of Diensten.
De Verkoper kan in de toekomst nieuwe Producten en/of Diensten op de Site aanbieden (inclusief nieuwe tools en nieuwe informatiebronnen) die ook onderhevig aan deze AV zullen zijn.
De Koper stemt ermee in om geen enkel deel van de Producten en/of Diensten, of enige toegang tot de Site via welke de Diensten worden geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper.
Artikel 7 - Misbruik van Producten en Diensten
Om een goede kwaliteit van zijn Diensten voor al zijn Kopers te garanderen, behoudt de Verkoper zich het recht voor om zijn Diensten op te schorten aan Kopers die een gebruik tonen dat als misbruik van het Product en/of de Diensten beschouwd kan worden. Twee gevallen van misbruik worden expliciet in deze AV gedefinieerd:
(a) als een voertuig met een Product is uitgerust en dat van de Diensten gebruik maakt en meer dan 10 000 (tienduizend) kilometer aflegt tussen 1 januari en 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Aangezien deze kilometerstand rechtstreeks door de Diensten wordt verkregen, kan deze door de Koper niet in twijfel worden getrokken.
(b) als een voertuig met een Product is uitgerust en van de Diensten gebruik maakt en dit in een land dat niet in de volgende lijst voorkomt: Albanië, Algerije, Armenië, Aruba, Australië, Oostenrijk, Azerbeidzjan, Bangladesh, Wit-Rusland, België, Bolivia, Bonaire, Bulgarije, Cambodja, China, Kroatië, Curaçao, Cyprus, Tsjechische Republiek, Denemarken, El Salvador, Estland, Faeröer, Finland, Frankrijk, Frans Guyana, Georgië, Duitsland, Ghana, Gibraltar, Griekenland, Guadeloupe, Guyana, Honduras, Hongkong, Hongarije, IJsland, Indonesië, Ierland, Israël, Italië, Japan, Jersey, Kazachstan, Koeweit, Kirgizië, Laos, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macau, Macedonië, Maleisië, Malta, Martinique, Moldavië, Mongolië , Montenegro, Nepal, Nederland, Nederlandse Antillen, Nieuw-Zeeland, Nigeria, Noorwegen, Pakistan, Palestina, Panama, Papoea-Nieuw-Guinea, Filippijnen, Polen, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Roemenië, Rusland, Sint Eustatius en Saba, Sint Maarten ( Franse deel), Saint-Barthélemy, Servië, Singapore, Slowakije, Slovenië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Spanje, Suriname, Zweden, Zwitserland, Taiwan, Tadzjikistan, Tanzania, Thailand, Tonga, Trinidad en Tobago, Tunesië, Turkije, Oekraïne, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Oezbekistan, Vietnam, Virgin Islands, VS , Zambia.
Deze lijst met misbruik is niet uitputtend.
Indien een Koper de Producten en/of Diensten wil gebruiken onder omstandigheden die als misbruik beschouwd kunnen worden, kan hij per e-mail contact met de Verkoper opnemen via: contact-nl@smtperformances.com zodat deze een verkoopcontract en bijhorende prijzen met hem overeenkomt.
Artikel 8 - Bestellingen
De Koper kan zijn bestelling rechtstreeks op de Site plaatsen. De contractuele informatie wordt op de Site in het Frans gepresenteerd en zal uiterlijk op het moment van bevestiging van de bestelling door de Koper moeten worden bevestigd.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om een betaling niet te registreren en/of een bestelling om welke reden dan ook niet te bevestigen, en meer bepaald in geval van een bevoorradingsprobleem of in geval van moeilijkheden i.v.m. de ontvangen bestelling.
Elke bestelling die op de Site wordt geplaatst, veronderstelt de volledige en volwaardige aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, zonder uitzondering of voorbehoud.
Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging vormen het bewijs van de transactie, en de bevestiging van de bestelling wordt beschouwd als aanvaarding van de bestelling door de Koper, die verklaart volledige kennis te hebben van deze informatie en van deze AV.
De Verkoper verbindt zich ertoe om de door de Koper geplaatste bestellingen binnen de termijnen die op de Site vermeld zijn te verwerken. Na voltooiing van de aankooptransactie wordt een orderbevestiging per e-mail naar de Koper gestuurd die hem o.a. informeert over de bevestiging van de betaling.
Artikel 9 - Betaling
a. van Producten
De betaling vindt onmiddellijk na het afsluiten van de bestelling plaats. Het Product dat van de Verkoper is gekocht, kan op de volgende manieren betaald worden:
● Betaling met een creditcard op de website van de Verkoper, doormiddel van een beveiligde toegang;
● Als er hulp bij het kopen nodig is, met een creditcard via de klantenservice van de Verkoper;
● Indien mogelijk, via automatische incasso.
b. van Diensten
De betaling voor Diensten die van de Verkoper zijn verkregen, inclusief toegang tot enige betaalde of abonnementsfunctie die op de Site beschikbaar is, moet via de Site worden gedaan doormiddel van een bankkaart, creditcard, SEPA-automatische incasso of op een andere manier die op de Site worden aangeboden.
c. van Abonnementen
Abonnementen op bepaalde Diensten kunnen worden afgesloten voor een maandelijkse periode of voor een andere periode die door de Verkoper wordt aangeboden (hierna de "Abonnementsperiode" genoemd). Deze worden automatisch verlengd voor volgende Abonnementsperioden tot de sluiting van de Account van de Koper. Abonnementskosten zijn verschuldigd tot uiterlijk op de eerste dag van elke Abonnementsperiode en vanaf de dag van activering.
In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.121-21 van de Consumentenwet beschikt u over een herroepingstermijn van 14 dagen na ontvangst van uw producten om uw herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgaaf van redenen of betaling van een sanctie.
Artikel 10 - Beschikbaarheid
De Producten en Diensten worden aangeboden zolang deze op de Site weergegeven zijn en zolang de voorraad strekt. Voor producten die niet op voorraad zijn, zijn de aanbiedingen geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid bij onze leveranciers.
In het geval van onbeschikbaarheid van Producten of Diensten na het plaatsen van een bestelling door een Koper, zal deze per e-mail geïnformeerd worden. Indien de Koper dit wenst, wordt de bestelling geannuleerd en zal er geen bankafschrijving plaats vinden.
Bovendien is de Site niet bedoeld om zijn producten in grote hoeveelheden te verkopen. Bijgevolg behoudt de Verkoper zich het recht voor om bestellingen van meer dan 10 identieke artikelen te weigeren.
Artikel 11 - Levering
De Producten worden geleverd op het adres dat tijdens het bestelproces is aangegeven en binnen de periode die is aangegeven op de bevestigingspagina van de bestelling.
De Producten worden door een levering bedrijf geleverd, ofwel met De Post-trackingservice of andere bezorgers, naargelang het adres van bestemming.
In geval van vertraging van de verzending zal een e-mail naar de Koper worden gestuurd om hem op de hoogte te stellen van een mogelijke datum en levertijd.
In geval van levering door een vervoerder, kan de Verkoper niet verantwoordelijk worden gehouden voor laattijdige levering als deze uitsluitend te wijten is aan de onbeschikbaarheid van de Koper.
Artikel 12 ‑ Herroepingsrecht
In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.121-21 van de Consumentenwet beschikt u over een herroepingstermijn van 14 dagen na ontvangst van uw producten om uw herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgaaf van redenen of betaling van een sanctie.
Retourzendingen van producten moeten in de originele en complete staat van het Product en gebeuren (verpakking, accessoires, handleidingen). Hierbij wordt de verantwoordelijkheid van de Koper aangesproken. Elke schade die bij deze gelegenheid door een Product wordt geleden, kan zodanig zijn dat het herroepingsrecht wordt geschonden.
Retourkosten zijn voor rekening van de Koper. De retourprocedure zal hem per e-mail worden meegedeeld na het eerste contact tussen de Koper en Verkoper. Dit moet per e-mail via het volgende adres: contact-nl@smtperformances.com
In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de Verkoper de betaalde bedragen binnen 14 dagen na kennisgeving van het verzoek en via hetzelfde betaalmiddel als bij de bestelling terugbetalen. De bezorgkosten worden niet vergoed.
Artikel 13 - Garantie
Alle Producten genieten van de wettelijke conformiteitsgarantie en een garantie tegen verborgen gebreken, voorzien in artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In geval van niet-conformiteit van een verkocht Product, kan deze geretourneerd, geruild of terugbetaald worden.
Alle klachten en reparatieverzoeken moeten binnen de 2 jaar vanaf de dag van ontvangst per e-mail ingediend worden via contact-nl@smtperformances.com.
De producten moeten worden teruggestuurd in de staat waarin ze zijn ontvangen en met alle bijhorende elementen (accessoires, verpakking, handleidingen, enz.). Verzendkosten en retourkosten vallen uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de Koper.
De bepalingen van dit artikel beletten u niet om gebruik te maken van het herroepingsrecht zoals voorzien in het vorige artikel.
Artikel 14 - Uitsluiting van garanties en beperking van aansprakelijkheid
De Verkoper kan de Koper niet garanderen dat het gebruik van de Producten en Diensten ononderbroken, snel, veilig of foutloos zal zijn.
De Verkoper garandeert niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Producten en Diensten nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
De Koper gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat zijn gebruik van de Producten en verleende Diensten, of zijn onvermogen om ze te gebruiken, geheel voor eigen risico is. De Producten en Diensten, en alle andere producten en diensten die u worden aangeboden via de Diensten, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons anders vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "indien beschikbaar" voor gebruik door de Koper, en zonder weergave, zonder garanties en zonder voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald gebruik, de garantie van duurzaamheid, de garantie van zekerheid en de afwezigheid van namaak.
De Verkoper, zijn directeuren, managers, werknemers, mede-ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor enig letsel, verlies, claim of directe/indirecte, incidentele schade, straffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook. Inclusief maar niet beperkt tot het eventuele verlies van winst, inkomsten, besparingen, gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, ongeacht deze contractueel zijn, onrechtmatige daad (ook in geval van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeien uit het gebruik van de Diensten en/of Producten van de Verkoper, of met betrekking tot enige andere claim die op enige wijze verband houdt met het gebruik van de Diensten of Product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in enige inhoud, enig verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Diensten of Producten, of enige inhoud (of Product) die is gepubliceerd, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de Diensten, zelfs indien de Koper gewaarschuwd is voor de mogelijkheid dat deze zich kunnen voordoen. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.
Artikel 15 - Inhoud die de Koper maakt en/of verspreid
Indien, op verzoek van de Verkoper, de Koper specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld bij deelname aan prijsvragen of het delen van foto's van zijn gebruik van Producten of Diensten), of indien zonder verzoek van de Verkoper de De koper dezelfde specifieke inhoud verzendt en/of deelt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (die in het algemeen ook "opmerkingen" genoemd worden), verleent de Koper het recht om te allen tijde en zonder beperking deze inhoud door de Verkoper te bewerken, te kopiëren, te publiceren, te distribueren, te vertalen en anderszins gebruiken, en dit in alle soorten van media. De Verkoper zal niet verplicht zijn om (1) de privacy van de inhoud te behouden; (2) om een vergoeding te betalen voor alle geleverde inhoud; (3) op inhoud te reageren.
De Verkoper kan, maar zonder enige verplichting om dit te doen, inhoud controleren, bewerken of verwijderen die hij naar eigen goeddunken beschouwt als illegaal, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk, of die inbreuk maakt op enig intellectueel eigendom of deze AV.
De Koper stemt ermee in om inhoud te produceren en aan te bieden en hierbij de rechten van derden niet te schenden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijk of andere eigendomsrechten. De Koper stemt er ook mee in dat zijn inhoud geen illegale, lasterlijke, aanstootgevende of obscene inhoud zal bevatten, noch enig computervirus of andere kwaadaardige software die op enigerlei wijze de werking van de Diensten of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. De Koper mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders, of proberen de Verkoper en/of derden te misleiden over de herkomst van de inhoud. De Koper is volledig verantwoordelijk voor alle inhoud die hij publiceert, evenals voor de juistheid ervan. De Verkoper aanvaardt geen verantwoordelijkheid en wijst elke aansprakelijkheid met betrekking tot inhoud, die door een koper of een andere derde partij wordt geplaatst, af.
Artikel 16 - Persoonlijke Informatie
De persoonlijke informatie die door de Koper op de Site wordt ingediend, wordt door een Privacybeleid beheerst. Klik hier om dit Privacybeleid te bekijken.
Artikel 17 - Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen
Er kan soms informatie op de Site of in de Services staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen kan bevatten en die o.a. betrekking kunnen hebben op beschrijvingen van Producten en/of Diensten, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, levertijden en beschikbaarheid. De Verkoper behoudt zich het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren, indien enige informatie op de Site of in de Diensten onjuist is, en dit op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat de Koper een bestelling heeft geplaatst).
De Verkoper is niet verplicht om informatie op de Site en in de Diensten of op enige gerelateerde Site bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals door de wet vereist is. Er mag geen enkele gedefinieerde datum van update of actualisering op de Site of in de Diensten of op enige andere gekoppelde Site in aanmerking worden genomen om te concluderen dat de informatie op de Site of in de Diensten, of op enige andere gekoppelde website, zijn gewijzigd of bijgewerkt.
Artikel 18 - Gebruiksverbod
Naast de verbodsbepalingen die in de AV uiteengezet zijn, is het verboden dat de Koper de Site en/of de Diensten gebruikt: (a) voor illegale doeleinden; (b) om anderen ertoe te brengen illegale handelingen te verrichten of eraan deel te nemen; (c) om enige regionale verordening of enige internationale, federale, provinciale of nationale wet, regel of regelgeving te schenden; (d) om inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten of deze te schenden; (e) om iemand lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te kwetsen, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, geloof, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enig ander type malware code te uploaden of te verzenden die zal, of zou kunnen, worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Diensten of enige gerelateerde, onafhankelijke internetwebsite in gevaar brengt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen/ phishing, een domein te hacken, informatie af te persen of op te zoeken of te verkennen, de website te scannen (of een andere bron); (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsmaatregelen van de Diensten, een andere website of internet te schenden of te omzeilen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om het gebruik van de Diensten door de Koper of gerelateerde website te beëindigen wegens schending van het gebruiksverbod.
Artikel 19 - Facultatieve tools
De Verkoper kan toegang verlenen tot tools van derden waarop hij geen controle, beheer of invloed heeft.
De Koper erkent en aanvaardt dat de Verkoper toegang biedt tot dergelijke tools "in staat waarin deze verkeren" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. De Verkoper heeft geen wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit, of verband houdt met, het gebruik van deze optionele tools van derden.
Indien u de optionele tools gebruikt die op de site worden aangeboden, doet u dit op eigen risico en naar eigen goeddunken, en dient u de voorwaarden te raadplegen van de site van deze relevante externe aanbieder(s) waar dergelijke tools worden aangeboden.
Artikel 20 - Vergoeding
De Koper stemt ermee in: de Verkoper, zijn moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, managers, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires, werknemers, schadeloos te stellen, te verdedigen en te beschermen. Ook in geval met betrekking tot elke claim of verzoek, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde partij vanwege of voortvloeiend uit zijn schending van de AV of de documenten waarnaar ze verwijzen, of zijn schending van enige wet of van de rechten van een derde.
Artikel 21 - Dissociatie
In het geval dat een bepaling van deze AV als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, kan deze bepaling niettemin worden toegepast voor zover wettelijk is toegestaan, en zal het niet-toepasselijke deel moeten worden beschouwd als niet relevant van deze AV. Deze dissociatie heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.
Artikel 22 – Beëindiging
De verplichtingen en verantwoordelijkheden die de partijen zijn aangegaan vóór de beëindigingsdatum blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst en dit voor alle doeleinden.
Deze AV zijn van kracht tenzij en totdat ze door de Koper of de Verkoper worden beëindigd. De Koper kan deze AV op elk moment beëindigen door de Verkoper te informeren dat hij niet langer gebruik wenst te maken van de Site en de Diensten.
Als de Verkoper naar eigen goeddunken vaststelt dat de Koper deze AV niet gerespecteerd heeft, of als de Verkoper vermoedt dat de Koper niet heeft kunnen voldoen aan de voorwaarden van deze AV, kan de Verkoper deze overeenkomst op elk moment beëindigen zonder kennisgeving aan de Koper mede te delen, die verantwoordelijk blijft voor alle verschuldigde bedragen tot de datum van beëindiging (inclusief de dag van beëindiging), en/of de Verkoper kan de Koper de toegang tot zijn Diensten weigeren (of een deel daarvan).
Artikel 23 - Volledige overeenkomst
Elk verzuim door de Verkoper om enig recht of enige bepaling van deze AV uit te oefenen of toe te passen, mag geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling vormen.
Deze AV of enig ander beleid of bedieningsregel die op de Site gepubliceerd zijn of met betrekking op de Diensten, vormen de volledige geldende afspraak en overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper voor het gebruik van de Producten en/of Diensten, en vervangen alle mededelingen, voorstellen en alle overeenkomsten (vroegere en hedendaagse, mondelinge of schriftelijke) tussen de Koper en de Verkoper (inclusief, maar niet beperkt tot enige eerdere versie van de AV).
Elke onduidelijkheid over de interpretatie van deze AV mag niet in het nadeel van de opsteller worden geïnterpreteerd.
Artikel 24 - Toepasselijk recht bij geschillen
De taal van dit contract is de Franse taal. Deze online verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van betwisting, zullen de Franse rechtbanken bevoegd zijn.
Artikel 25 - Intellectuele eigendom
Alle elementen van de Site zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van de Verkoper. Geen enkele persoon mag elementen van de Site volledig of gedeeltelijk reproduceren, verhandelen, heruitzenden of gebruiken voor welk doel dan ook, via software, beeld of geluid.
Artikel 26 - Persoonsgegevens
De Site en de Verkoper behouden zich het recht voor om nominatieve informatie en persoonlijke gegevens over de Koper te verzamelen. Deze zijn nodig voor het beheer van de bestelling, maar ook voor de verbetering van de Producten en/of Diensten, het aanbod, en de informatie die naar de Koper wordt gestuurd.
Ze kunnen ook worden verzonden naar bedrijven die aan deze relaties bijdragen, zoals bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de diensten en bestellingen voor het beheer, de uitvoering, de verwerking en de betaling ervan.
Deze informatie en gegevens worden ook bewaard voor veiligheidsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen.
In overeenstemming met de wet van 6 januari 1978, heeft de Koper het recht op toegang tot, wijziging van deze gegeven of zich hiertegen te verzetten. Dit geldt enkel voor de persoonlijke informatie en persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. De persoon kan dit doen door een mail naar het volgende adres te sturen: contact-nl@smtperformances.com.
Artikel 27 - Archief van Bewijzen
De Site en de Verkoper archiveren de inkooporders en facturen op een betrouwbaar en duurzaam medium dat een getrouwe kopie vormt en overeenkomstig is met artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek.
De geautomatiseerde opslag van de Site en van de Verkoper zullen door alle betrokken partijen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.
Artikel 28 - Contactgegevens
Alle vragen met betrekking op de AV kunnen gestuurd worden naar: contact-nl@smtperformances.com

Doet Pegase het overal?

Pegase werkt in de meeste landen. Controleer hieronder of ook jouw gebied door de Pegase-diensten gedekt is:

Voer een land in om te zien of je Pegase kunt gebruiken.

Waar kan ik Pegase kopen?

SMT Performances

  • 17 Place Magellan
  • 44800 Saint-Herblain, FRANKRIJK
  • Maandag - Vrijdag: 8uur - 18uur

  • contact-nl@smtperformances.com

VERKOOP EN SUPPORT

DE APP DOWNLOADEN

SOCIAL MEDIA